Договір публічної оферти

 

"МЛ-Трейдинг" - Продавець, є незалежним дистриб’ютором Cole Haan в Україні і є єдиним власником цього веб-сайту.

За цим Договором одна сторона - Продавець, з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншої сторони, що надалі разом називаються - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), який адресований необмеженому колу осіб, є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://colehaan.ua

 

Продавець має намір здійснити продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://colehaan.ua, і Покупці під час придбання Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://colehaan.ua, приймають умови цього Договору про наступне.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно діючого міжнародного та українського законодавства взяв до виконання умови Договору публічної оферти, що вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, то тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повної згоди з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати й доставки товару Продавцем, відповідальності за не доброчесне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір вступає в силу з моменту натискання на кнопку «ЗАМОВИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити купівлю наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають і, у випадку необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://colehaan.ua та застосування якого є обов’язковим для Продавця, який містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://colehaan.ua, направлене необмеженому колу осіб, в тому числі Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://colehaan.ua, шляхом додавання його у віртуальну корзину та відправлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://colehaan.ua розміщено пропозицію Продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно діючого міжнародного та українського законодавства, що відвідала Веб-сайт https://colehaan.ua та має намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - юридична особа згідно діючого міжнародного та українського законодавства, що є власником Товару і за допомогою Веб-сайту https://colehaan.ua має намір його продати.

«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://colehaan.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресована Продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим або недопустимим використання Товару у відповідності до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову за незалежних від споживача причин.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язаний на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua, а Покупець зобов’язаний на умовах і в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар та сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не знаходиться під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивною чи удаваною угодою, що здійснена під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / чи реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності до вимог діючого законодавства України, та зобов’язаний нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати Замовлення Покупця у випадку надходження оплати від Покупця;
 • передати Покупцеві Товар відповідно обраному зразку на відповідній сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua, оформленому Замовленню та умовам цього Договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару від час його упакування на складі;
 • повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому Договорі.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

 • Суб’єкт господарювання, що пропонує до придбання на Веб-сайті https://colehaan.ua Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому Договорі публічної оферти.*
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитися з інформацією про Товар, розміщений на Веб-сайті https://colehaan.ua;
 • при отриманні Товару впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту пакунку. У випадку пошкодження або неповної комплектації Товару зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем повинна підписати відповідальна особа служби доставки, що здійснила доставку Товару Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

 • оформити Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua шляхом додавання Товарів у віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «В корзину», чи зробивши Замовлення електронною поштою, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://colehaan.ua.

6.2. Термін формування Замовлення складає до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У випадку якщо Замовлення надіслане у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальну корзину, та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки у відповідності з умовами розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) накладеним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України.

2) Кредитною картою наступного типу: 

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Maestro

Примітка. При оплаті Покупцем Замовлення платіжною картою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї карти, а саме при оплаті Покупцем Замовлення платіжною картою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. Натискання на сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець сповістив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки чи отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказаний на відповідній сторінці Веб-сайту https://colehaan.ua.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України чи на територію іншої країни, що виконується іншими службами доставки (далі Компаніями-перевізниками), Покупець в повному об’ємі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів такими Компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника чи у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, вказаній та оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані та якості.

8.4. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, що вказана Покупцем в заявці, чи відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин при доставці кур’єром Компанії-перевізника Товар повертається в торговельний центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника відраховується з суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на основі його листа, відправленого на e-mail ml-treding@online.ua з зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернені грошові кошти.

Всі питання, що виниклі в процесі оплати й отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

 1. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. У відповідності до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право на обмін Товару належної якості впродовж чотирнадцяти днів, не враховуючи дня покупки, якщо більш тривалий термін не об’явлений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється у відповідності до розділу Веб-сайту «Повернення» з урахуванням правил та умов перевізника чи кур’єра, що діють на території України чи на території іншої країни у відповідності з місцем здійснення отримання Товару.

9.3. У випадку наявності хоча б одного з перелічених недоліків Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, що здійснила доставку Товару, чи Продавцем. За можливості недоліки необхідно зафіксувати засобами фото- чи відеозйомки. Впродовж 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджеру (представнику Продавця, відповідальному за оформлення Замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на Веб-сайті https://colehaan.ua.

9.4. Сторони узгодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури визнається отримання Покупцем Товару у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та в повній комплектності.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та діючим міжнародним та українським законодавством.

10.2. У випадку виникнення суперечок, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за виключенням суперечок про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язані вирішувати їх шляхом перемовин з дотриманням претензійного порядку. Термін розглядання претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. В суперечках в зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3. Всі суперечки, незгоди чи вимоги, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, в тому числі ті, що мають відношення до його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають врегулюванню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального та процесуального права.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за виключенням зобов’язань з оплати, якщо буде доведено, що таке невиконання було спричинено форс-мажорними обставинами, тобто подіями чи обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний та невідворотній характер. 

До форс-мажорних обставин відносяться, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями чи несприятливими погодними умовами, небезпеки та випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, накладені державними органами (включаючи розподілення, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої унеможливилось виконання обов’язків за цим Договором із-за настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також впродовж 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розміщеним за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібний Сторонам для виконання своїх обов’язків за цим Договором, буде подовжено на будь-який термін, впродовж якого було відкладено виконання із-за перерахованих обставин.

11.4. Якщо із-за дій обставин не переробної сили невиконання обов’язків за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

Не дивлячись на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про Замовлення Товару, відправлення рекламних повідомлень та ін.).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://colehaan.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку своїх персональних даних з настопною метою: дані, що стають відомими, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://colehaan.ua

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю можуть відправлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати пожиттєве зберігання даних, їх накопичування, оновлення, зміну (за необхідності). Продавець зобов’язаний забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, вповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для вказаних цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову чи електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за вміст та достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

 

Продавець: Офіційний Дистрибьютор Cole Haan в Україні

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЛ-Трейдинг"

код за ЄДРПОУ 44102386

08141, Київська область, Києво-Святошинський район,

село Святопетрівське, вул. Господарська, будинок № 1Щ

Сайт: Colehaan.ua

Тел.: 0 800 33 18 19

Email: info@colehaan.ua

Продавець має право передавати особисту інформацію компанії Cole Haan LLC.

 

Up

Дякуємо за підписку

Натисніть реєстрація, якщо Ви бажаєте створити особистий кабінет

Viber
Close